Kdo jsme

Společnost A4B System Development s.r.o. je specialistou v oblasti vývoje informačních systémů. Při realizaci projektů aplikujeme ověřené postupy analýzy, programování, testování a implementace systémů s využitím moderních technologií.

Poskytujeme řešení založená na technologiích .NET (Visual Basic a C#), Microsoft SQL Server, Oracle PL/SQL, Microsoft SharePoint, ASPX a ASP, AJAX, PHP, MySQL, HTML, DHTML, XML, JavaScript, VBScript, Microsoft Office Automation, Sybase PowerBuilder, Oracle Forms. Při své práci běžně využíváme nástroje pro systémovou analýzu (tzv. CASE), systém pro řízení verzí vyvíjených systémů. Pro naše zákazníky je k dispozici systém pro evidenci požadavků a oddělení podpory (tzv. Helpdesk).

Snažíme se dostát svému názvu a zákazníkovi poskytujeme všechny potřebné technologie pro jeho podnikání, systémy i vývoj.

Co umíme

Naším primárním zaměřením je vývoj informačních systémů na klíč. Aktuálně je naší hlavní technologií prostředí Microsoft .NET s využitím vývojových prostředí C# nebo Visual Basic. Většina našich systémů využívá vícevrstvé architektury s využitím tzv. tenkého klienta, kdy je aplikace uživatelům dostupná prostřednictvím webového prohlížeče.

Nabízíme vývoj aplikací dle vašich požadavků nebo rozšíření našich standardních aplikací pro mobilní zařízení (tablety, mobilní telefony).

Jako úložiště dat nejčastěji využíváme Microsoft SQL Server nebo Oracle Database. Pro některá řešení je naprosto dostačující použití bezplatných Express edic zmíněných databázových serverů, kdy zákazník nemusí kupovat licence těchto produktů.

Máme k dispozici konzultanty v oblasti skenování a správy dokumentů (tzv. Dokument Management systémy, DMS), kteří pracovali při zavádění DMS například pro společnosti Zentiva nebo Jihomoravská energetika (JME).

Naši pracovníci několik let pracovali na vývoji ekonomických systémů pro menší a střední společnosti, díky čemuž jsme připraveni být partnery našich zákazníků i v oblastech účetnictví, fakturace, skladového hospodářství, mezd atd.

Co vám můžeme nabídnout

Přestože se naše společnost zaměřuje na individuální vývoj aplikací, nabízíme několik standardizovaných produktů. Nabízíme zapojení těchto produktů do systémů zákazníka, případně je možné provozovat je i samostatně.

Potřebujete vyvinout systém nebo naprogramovat aplikaci?

Naší hlavní technologií pro vývoj je C# nebo Visual Basic, ale nění nám cizí ani Java. Většina našich systémů využívá vícevrstvé architektury s využitím tzv. tenkého klienta, kdy je aplikace uživatelům dostupná prostřednictvím webového prohlížeče. Nabízíme vývoj aplikací dle vašich požadavků nebo rozšíření našich standardních aplikací pro mobilní zařízení (tablety, mobilní telefony).

Máte mnoho papírových dokumentů?

Řešíme problematiku skenování dokumentů, jejich koloběh ve firmě (workflow), archivaci a ukládání. Dodáváme skenovací pracoviště s dokumentovými skenery, které umí zpracovat desítky dokumentů za minutu, vytěžit jejich obsah a poslat je správnému adresátovi k dalšímu zpracování. U některých našich partnerů jsou řešení DMS integrována do prostředí Microsoft SharePoint.

Chcete podklady pro rozhodování?

V oblasti datových skladů a tvorby reportů běžně využíváme prostředí Microsoft Analysis Services pro tvorbu OLAP datových kostek a Microsoft Reporting Services pro tvorbu reportů buď nad daty v OLAP databázích, nebo nad daty v jiných systémech. Řada výstupů z našich systémů je tvořena přímo do produktů Microsoft Office, kde mohou uživatelé s daty dále pracovat.

Máte hodně dat?

Máme ve svém středu specialisty pro vývoj databázových systémů pracujících s velkými objemy dat, kteří pracovali např. pro Českou spořitelnu, Raiffeisen Bank nebo T‑Mobile v oblasti optimalizace práce s daty a hlídání datové kvality.

Potřebujete naše znalosti?

Naše pracovníky si běžně najímá řada partnerů pro obsazení klíčových postů při realizaci vlastních projektů. Takto spolupracujeme (nebo jsme spolupracovali) například se společnostmi Profinit, Logica CMG, ABONUS CZ, IDS Scheer, DELTAX Systems, Dantax a další.

Potřebujete podporu aplikace?

Vzhledem k našim dlouholetým zkušenostem a realizovaným projektům jsme schopni nabízet i řešení v prostředí PHP s využitím databáze MySQL. Dále jsme připraveni vyvíjet nebo udržovat aplikace založené na technologiích společnosti Sybase (vývojové prostředí pro tvorbu zejména databázových aplikací typu klient/server PowerBuilder).

Reference

Našimi významnýmí zákazníky jsou například společnosti

SECURITAS ČR s.r.o., pro kterou zabezpečujeme podporu a další rozvoj Portálu provozního systému (evidence docházky, příprava podkladů pro fakturaci, příprava podkladů pro výpočet mezd, zpracování dodavatelských faktur, interní doklady, ...)
Vytvořeno v prostředí .NET s využitím MS SQL Serveru

Povodí Labe s.p., která využívá náš redakční systém pro správu intranetu i internetu
Vytvořeno v prostředí .NET s využitím Oracle Database

NTL Forensics a.s., pro kterou jsme vytvořili interní systém pro evidenci požadavků od zákazníků, práce techniků a podporu zpracování jejich výstupů
Vytvořeno v prostředí .NET s využitím MS SQL Serveru

Mimo reference společnosti A4B System Development můžeme nabídnout i řadu osobních profesních referencí našich předních pracovníků, ze kterých vybíráme:
Analýza dat, příprava a optimalizace SQL dotazů v oblasti datové kvality v systémech České spořitelny (ve spolupráci se společností Profinit)
Komplexní analýza a vývoj systému pro správu produktů a výměnu dat s e-shopy a ERP systémy společnosti Xertec (ve spolupráci se společností ABONUS CZ na technologiích společností Sybase a Microsoft)
Komplexní analýza a vývoj systému distribuce tiskovin pro PNS (ve spolupráci se společností ADT Systems na technologiích společnosti Microsoft)
Vedení vývojového týmu při realizaci projektu biometrických pasů pro Ministerstvo zahraničních věcí (ve spolupráci se společností Logica na technologiích společnosti Microsoft)
Projektový management a vedení realizačního týmu na projektu pro CCS (ve spolupráci se společností Logica v prostředí Java)
Vedení vývojového týmu při realizaci projektu pro evidenci ochranných známek, patentů atd. pro Úřad průmyslového vlastnictví (ve spolupráci se společností DELTAX Systems na technologiích firmy Oracle)
Komplexní analýza a vývoj systému evidence průmyslových léčiv pro Kriminalistický ústav (ve spolupráci se společností ABONUS CZ na technologiích společností Sybase a Microsoft)
Komplexní analýza a vývoj aplikace pro evidenci obsazení kanceláří a podporu činnosti dislokační komise Úřadu vlády ČR (ve spolupráci se společností ABONUS CZ na technologiích společností Sybase a Microsoft)
Komplexní analýza a vývoj systému pro mezibankovní obchodování společnosti Garban (ve spolupráci se společností Dantax na technologiích společností Sybase a Microsoft)
Konzultace v oblasti správy dokumentů (DMS) pro společnosti Zentiva a Jihomoravská energetika (ve spolupráci se společností IDS Scheer)
Vedení vývojových týmů na několika projektech pro Armádu ČR (ve spolupráci se společnostmi DELTAX Systems a EDS)
Vedení vývojového týmu pří vývoji komplexního ekonomického systému pro menší a střední společnosti WinIS (ve spolupráci se společností INSOFT na technologiích společnosti Sybase)
Komplexní analýza a tvorba několika portálů a malých e-shopů (převážně na technologiích PHP + MySQL)

Kontakty

A4B System Development s.r.o.
Kopretinová 895
250 91 Zeleneč

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 173338

IČ: 24775894, DIČ: CZ24775894
Datová schránka ID: 69nwkx5
Web: http://www.a4bsd.cz
eMail: info@a4bsd.cz

© A4B System Development s.r.o.
Design: HTML5 UP